Poslovni center Vrelec (Business center Vrelec)

ZGRADBA
Poslovni center Vrelec
LOKACIJA
Rogaška Slatina, Slovenija
AVTORJA ARHITEKTURE
Andrej Strehovec (Strehovec arhitekt), Robert Potokar (Ravnikar Potokar d.o.o.)
PODATKI O VELIKOSTI:
1200 m2, 4 etaže
NAROČNIK
Občina Rogaška Slatina
LETO PROJEKTA
projektiranje 2014-2016
leto izvedbe 2017-2018
SODELAVCI
arhitektura: Srdjan Knežević, Maja Slapernik, Andrej Blatnik, Gregor Bucik; konstrukcije: Vojko Mlakar, Matevž Govekar (Statik d.o.o.); zunanja ureditev: Andrej Smole, Aleksander Plej (Aspaing d.o.o.); instalacije: Marko Kamenšek (Promark s.p.), Bogdan Lepan (El-part s.p.); požarna varnost: Aleš Hudernik; akustika: Rok Prislan (Mk3); popis za razpis:
Vili Lovšin (Klinvest d.o.o.); 
NADZORNIK: Jože Grobelnik (Uniprojekt d.o.o.)
IZVAJALEC: Andrej Hartl (G.E.S. d.o.o.)
FOTOGRAFIJE: Relja Ivanić

OPIS

Izhodiščna ideja Poslovnega centra Vrelec je vezana na veduto in orientacijo v smeri vzhodnega dela promenade Zdraviliškega parka Rogaška Slatina. Nov objekt tako vzpostavlja urbanistično navezavo na os mestne promenade, višinski poudarek ob glavnem križišču in vključuje razgledno točko iz lože.

Umestitev zgradbe se navezuje na dane pogoje parcele nepravilnih oblik, ob krožišču »Celjska cesta« in predstavlja vstopno točko proti centru Rogaške Slatine.

Stavbni volumen je postavljen vzporedno z glavno ulico. Zastekljeno pritličje je pomaknjeno pod nadstropni volumen in tako razširja ulični prostor, ter z nadstreškom nudi zavetje obiskovalcem.

Zgradba ima etažnost P+3N, in vsebuje, poleg pisarniškega programa, tudi kavarno v pritličju. Severni del, proti sosednji stavbi je zaradi osončenja nižji za eno etažo.

Tloris, konstrukcija, pozicije okenskih odprtin in komunikacijska jedra so organizirana tako, da omogočajo fleksibilno zasnovo pisarniških prostorov. Predvidene so pisarne, sejna soba, predavalnica, arhivi/skladišča. Razgledna loža v 3.nadstropju, je dostopna po skupnem hodniku.

Glavni vhod je s ploščadi, ob glavni vzdolžni fasadi, od koder se vstopa v hall in naprej v dvigalo in stopnišče, ki povezujeta vse etaže.

Zunanja ureditev obsega manjše parkirišče s prostorom za smeti, zasaditev vzpenjalke, ki bo ozelenila oporne zidove, zasaditev dreves v talnih koritih in veliko javno klop pred glavnim vhodom.

Fasado tvorijo horizontalne trakove zasteklitev in trakove lesenih lamel. Razporeditev vertikalnih lesenih lamel je zasnovana tako, da se poigrava z globino, širino in zamaknjenostjo rastra, in tvori ritmične pasove. Ta ritmika fasade se odziva na lokacijo, ki je obdana s cestami in neposredno bližino železnice, ter se obenem navezuje na okoliško podeželje in vernakularno arhitekturo.


type: office building
size: 1200m2
status: finished (september 2018)
location: Rogaška Slatina, Slovenija
authors of architecture: Andrej Strehovec (Strehovec arhitekt), Robert Potokar (Ravnikar Potokar d.o.o.) 
co-workers at architecture: Srdjan Knežević, Maja Slapernik, Gregor Bucik, Andrej Blatnik
construction: Vojko Mlakar
external regulations: Aleksander Plej, Andrej Smole (Aspaing d.o.o.)
instalation projects: Marko Kamenšek, Bogdan Lepan (Promark s.p., El-part s.p.)
fire safety: Aleš Hudernik
acoustics: Mk3
tender list: Vili Lovšin (Klinvest d.o.o.)
investor: Občina Rogaška Slatina
supervizor: Uniprojekt, Jože Grobelnik
contractor: G.E.S., Andrej Hartl
foto: Relja Ivanić

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s